Thi công phào chỉ giá cả như thế nào?

Giá thi công hoàn thiện sẽ được tính bằng giá nguyên vật liệu + giá nhân công+ nguyên vật liệu phụ+ vận chuyển +….

Mức giá đưa ra tùy thuộc vào loại vật liệu các bạn chọn, vào địa điểm thi công và khối lượng công trình.