Phào chỉ thạch cao và phào chỉ Pu loại nào dễ thi công hơn?

Mỗi loại phào chỉ đều có những ưu, nhược điểm riêng của nó, vậy nên việc khó dễ trong thi công tùy thuộc vào tay nghề của người thợ thi công.